Vi er fremtiden på belter og hjul
Helikopterplass

Helikopterplass

Helipad på Nordlandsyskehuset Stokmarknes

Beskrivelse

Nordlandssykehuset HF, Vesterålen etablerer helikopterlandingsplass ved sykehuset på Stokmarknes.

Helikopterlandingsplassen skal etableres på bakkenivå vest for eksisterende akuttmottak. Arbeidene omfatter også skjerming av akuttmottak samt arbeider i eksisterende bygg knyttet til el- og varmeforsyning.

Andre prosjekter